Barış ÇELİK

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Lisans (2005)

Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Lisans (2015)

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Yüksek Lisans (2020)

Hacı Bayram Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans

Çalışma Alanları: Sivil Toplum Kuruluşları, Emek Piyasaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon Enerji Sistemleri