Çağdaş KILIÇ

ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Lisans (2005)

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans (2013)

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD Doktora (2020)

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Lisans

Çalışma Alanları: Veri Elde Araçlarının Geliştirilmesi, CBS Tabanlı Analizler, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Yatırım Süreçlerinde Sosyal Kabul Dinamikleri, Enerji Adaleti/Adaletsizliği, Enerji Yoksulluğu/Yoksunluğu