Eser Erman YARICI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Lisans (2008)

Çalışma Alanları: Genel jeoloji, Jeolojik Harita Yapımı, Maden Yatakları, Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamalı Jeoloji