Öncü CASSESE

Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Lisans (2008)