Özgür TÜRK

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü (2000)

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD

Çalışma Alanları: Ekonomik ve Finansal Analizler, Maliye Politikası, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku