Pınar Cemre YAZICI

ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Lisans (2020)

Çalışma Alanları: Nicel veri analizi